بهینه سازی در ماشین کاری سطوح بسته 2.5 بعدی

             
بهینه سازی در ماشین کاری سطوح بسته 2.5 بعدی
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 8 بهمن 1393 ، 16:52

 

در این مقاله روشی برای بهینه سازی سرعت پیشروی ابزار برای افزایش نرخ بار برداری در ماشین کاری سطوح بسته 2.5 بعدی ارائه گردیده است. این روش بر اساس یافتن حداکثر مقدار ممکن نرخ باربرداری از طریق بهینه سازی سه پارامتر عمق برش، عرض برش و پیشروی می باشد به گونه ای که نیروهای ماشین کاری برابر حداکثر مقدار نیروی مجاز شود. از سوی دیگر چون از روش موازی مرز برای یافتن مسیرهای ابزار استفاده شده است عرض برش در گوشه ها و المان های منحنی مسیر تغییر می کند. در روش ارائه شده پس از تعیین مقدار پارامترهای بهینه الگوریتمی ارائه شده است تا در نقاط تغییر عرض برش پیشروی متناسب اعمال گردد. با این عمل ضمن ثابت نگه داشتن نرخ باربرداری از اعمال بیش از حد نیرو به ابزار و ماشین ابزار جلوگیری می شود.

با کلیک بر لینک زیر می توانید متن کامل مقاله را دانلود نمایید...

بهینه سازی در ماشین کاری سطوح بسته 2.5 بعدی

بهینه سازی در ماشین کاری سطوح بسته 2.5 بعدی

بهینه سازی در ماشین کاری سطوح بسته 2.5 بعدی

 

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات