نرم افزار محاسبه ضربه قوچ (Surge) در خطوط انتقال سیال

             
نرم افزار محاسبه ضربه قوچ (Surge) در خطوط انتقال سیال
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
يكشنبه ، 5 بهمن 1393 ، 15:50

 

وقتی که سیالی درون یک مسیر بسته در حال جریان باشد و یا اینکه تسریع یا کند شدن در سرعت جریان به وجود آید پدیده ضربه قوچ مشاهده خواهد شد که باعث ایجاد فشارهای اضافی، صدا، خلاء زایی و ارتعاشات در سیستم انتقال سیال می گردد. چون تحلیل این پدیده در خطوط انتقال سیال یک مبحث جدید است، معمولا مهندسان به دلیل عدم آگاهی کافی، از محاسبه آن صرف نظر می کنند که این امر باعث از بین رفتن لوله ها و خسارت دیدن سیستم انتقال می شود. بنابراین سعی شده است نرم افزاری جهت محاسبه این پدیده طراحی شود که هم توان محاسبه فشار ایجاد شده در خطوط لوله را داشته باشد و هم قدرت تحمل لوله ها را در مقابل این پدیده به طراحان گوشزد نماید تا در امور محاسبه طراحی خطوط لوله به عنوان یک مرجع محاسباتی مورد استفاده قرار گیرد.

با کلیک بر لینک زیر می توانید متن کامل مقاله را دانلود نمایید...

نرم افزار محاسبه ضربه قوچ (Surge) در خطوط انتقال سیال

نرم افزار محاسبه ضربه قوچ (Surge) در خطوط انتقال سیال

نرم افزار محاسبه ضربه قوچ (Surge) در خطوط انتقال سیال

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات