تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به روی ورق st12 و مقایسه آن با نتایج شبیه سازی توسط نرم افزار ABAQUS

             
تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به روی ورق st12 و مقایسه آن با نتایج شبیه سازی توسط نرم افزار ABAQUS
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
يكشنبه ، 5 بهمن 1393 ، 15:01

تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به روی ورق st12 و مقایسه آن با نتایج شبیه سازی توسط نرم افزار ABAQUS:

 

 

فولاد st12 به دلیل استحکام مناسب و قابلیت جوشکاری خوب کاربرد زیادی در ساخت سازه های سبک وزن دارد. استفاده از جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی برای اولین بار جهت اتصال این فلز مزیت های بیشتری را از نظر مکانیکی نسبت به فرآیندهای جوش ذوبی نشان داد. استفاده از پارامترهای بهینه جوشکاری همانند سرعت دورانی ابزار، سرعت جوشکاری، نیروی اعمالی به ابزار و شکل پین ابزار، نقش اساسی را در استحکام اتصال ایجاد می نماید. همچنین یک مدل سه بعدی المان محدود از مرحله نفوذ توسط نرم افزار ABAQUS جهت بررسی اثرات ترمومکانیکی این مرحله تحلیل شده و با نتایج عملی مقایسه گردید. مقایسه بین شبیه سازی و آزمایش مشخص نمود که با افزایش عمق نفوذ، دما و نیروی محوری نیز بیشتر می گردد.

با کلیک بر لینک زیر می توانید متن کامل مقاله را دانلود نمایید:

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر روی ورق St12

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر روی ورق St12

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر روی ورق St12

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات