بررسی تجربی تاثیر پارامترهای ماشینکاری EDM بر سلامت سطح آلیاژ Ti - 6AL - 4V

             
بررسی تجربی تاثیر پارامترهای ماشینکاری EDM بر سلامت سطح آلیاژ Ti - 6AL - 4V
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
يكشنبه ، 5 بهمن 1393 ، 14:59

بررسی تجربی تاثیر پارامترهای ماشینکاری EDM بر سلامت سطح آلیاژ Ti - 6AL - 4V :

 

آلیاژهای تیتانیوم نقش مهمی در صنایع هوافضا، خودروسازی، تولید پره و صنعت موتورهای توربوجت دارند. در این مطالعه ماشین کاری به کمک تخلیه الکتریکی آلیاژ Ti - 6AL - 4V مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجایی که آلیاژهای تیتانیوم به طور عمده در صنایع هوافضا و برای قطعاتی با قابلیت اعتماد بالا استفاده می شوند، بنابراین سلامت سطح حاصل از فرآیند ماشین کاری مساله ای بسیار پر اهمیت و بحرانی می باشد. بنابراین در این مطالعه از فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی برای ماشین کاری آلیاژ Ti - 6AL - 4V استفاده شد تا تاثیر پارامترهای ورودی فرآیند بر روی جنبه های مختلف سلامت سطح از قبیل زبری سطح، ضخامت لایه سفید و توپوگرافی سطح بررسی گردند. بعد از انجام آزمایشات، زبری سطح با استفاده از دستگاه زبری سنج اندازه گیری شده و توپوگرافی سطح از روی سطح ماشین کاری شده و ضخامت لایه انجماد مجدد با استفاده از مقطع عرضی نمونه ها و به کمک میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند.

با کلیک بر لینک زیر می توانید متن کامل مقاله را دانلود نمایید...

تاثیر پارامترهای ماشینکاری EDM بر سلامت سطح

تاثیر پارامترهای ماشینکاری EDM بر سلامت سطح

تاثیر پارامترهای ماشینکاری EDM بر سلامت سطح

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات