گردگیر و آب بند (فصل دوم)

             
گردگیر و آب بند (فصل دوم)
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
پنجشنبه ، 2 بهمن 1393 ، 14:24

 

هدف از آب‌بند جلوگيري از ورود هر گونه آلودگي به محيط كنترل شده مي‌باشد. آب‌بندهاي خارجي بايد از عبور هر گونه ماده بين سطوح دوراني و ثابت (شفت و نشيمنگاه) جلوگيري كنند. آب بند بايد در محدوده وسيعي از دماي كاركرد مقاوم بوده و داراي مقاومت شيميايي مناسب باشد.

انواع مختلف آب ‌بندها وجود دارند، براي مثال استاندارد DIN 3750 انواع مختلف زير را معرفي می نماید:

• آب‌بندها در تماس با سطوح ثابت

• آب‌بندها در تماس با سطوح لغزشي

• آب بندهاي غير تماسي

• بلوزها (Bellows)، پوسته‌ها و پرده‌ها (Membranes)...


گردگیر و آب بند (فصل دوم)

گردگیر و آب بند (فصل دوم)

گردگیر و آب بند (فصل دوم)

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات