CNC Wire Cut E.D.M

             
CNC Wire Cut E.D.M
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
جمعه ، 19 دی 1393 ، 10:53

 

 

دستگاه CNC Wire Cut E.D.M كه در اصطلاح تجاري به آن دستگاه وايركات (Wire Cut) گفته مي شود، ماشيني است كه با استفاده از تكنولوژي E.D.M - Electro Discharge machine يا تخليه الكتريكي بين الكترود و قطعه كار، عمل براده برداري را انجام مي دهد. در اين دستگاه الكترود يك رشته سيم هادي جريان (عموماً از برنج با روكش مناسب) با قطر 0.03 – 0.05 ميليمتر بوده و براي قطعه كار هم هر فلز هادي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد...

CNC Wire Cut E.D.M

CNC Wire Cut E.D.M

CNC Wire Cut E.D.M

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات