انواع فرآیندهاي جوش كاري

             
انواع فرآیندهاي جوش كاري
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
شنبه ، 13 دی 1393 ، 23:23

 

 

متداول ترین فرایندهای جوش کاری با قوس الکتریکی عبارتند از:

1- جوش کاری با الکترود روپوش دار پیوسته SMAW یا Shielded Metal Arc Welding

2- جوش کاری با الکترود غیر مصرفی (تنگستن) و گاز محافظ خنثی (آرگون)، جوش کاری به روش TIG یا Tungestan Inert Gaz

3- جوش کاری با الکترود مصرفی و گاز محافظ خنثی (جوش کاری به روش MIG یا Metal Inert Gaz) و جوش کاری با الکترود مصرفی و گاز محافظ فعال (جوش کاری به روش MAG یا Metal Active Gaz)

4- جوش کاری قوس پلاسما (PAW یا Plasma Arc Welding)

5- جوش کاری زیر پودری (SAW یا Submerged Arc Welding)

6- جوش كاري تو پودري (FCAW یا Flux Cored Arc Welding)

درلینک زیر به توضیح مختصر از فرآیندهای رایج جوش کاری در صنعت پرداخته خواهد شد...

انواع فرآیندهاي جوش كاري

انواع فرآیندهاي جوش كاري

انواع فرآیندهاي جوش كاري

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات