آموزش تصویری نرم افزار Fluent & Gambit

             
آموزش تصویری نرم افزار Fluent & Gambit
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
شنبه ، 6 دی 1393 ، 16:45

 

نرم‌افزار فلوئنت (FLUENT)‏، یک نرم‌افزار مهندسی به کمک رایانه در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) برای مدل کردن جریان سیال و انتقال حرارت در هندسه‌های پیچیده می‌باشد. این نرم‌افزار امکان تغییر شبکه، به صورت کامل و تحلیل جریان با شبکه‌های غیرساخت‌ یافته برای هندسه‌های پیچیده را فراهم می‌سازد. نوع مش‌های قابل تولید و دریافت توسط این گروه نرم افزاری شامل شبکه‌هایی با المان‌های مثلثی و چهارضلعی (برای هندسه‌های دوبعدی) و چهاروجهی، شش وجهی، هرمی‌ یا گوه‌ای (برای هندسه‌های سه‌ بعدی) می‌باشد. نرم‌افزار فلوئنت اوج هنر برنامه‌نویسی برای مدل کردن جریان سیال و انتقال حرارت در هندسه‌های پیچیده می‌باشد.

با کلیک بر لینک زیر می توانید آموزش تصویری نرم افزار Fluent & Gambit را دانلود نمایید...

آموزش تصویری نرم افزار Fluent & Gambit

آموزش تصویری نرم افزار Fluent & Gambit

آموزش تصویری نرم افزار Fluent & Gambit

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات