آشنايي با دستگاه پرس و كاهش اثرات صداي پرس

             
آشنايي با دستگاه پرس و كاهش اثرات صداي پرس
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 3 دی 1393 ، 22:38

 

معرفي و بررسي سيستم انواع پرس ها:

اساس كار پرس ها بر اصول ساده علم مكانيك استوار است و قادرند با حجم نسبتاً كم و سطح كمي كه در كارخانجات اشغال مي كنند نيروي بسيار زيادي توليد كرده و در طيف بسيار وسيعي در صنعت به كار گرفته شوند، از ساخت مدارهاي چاپي و مونتاژ قطعات الكترونيكي گرفته تا ساخت بدنه خودروها، كشتي ها و هواپيماها. به همين علت مي توان ماشين هاي پرس را جزء نيرومندترين مصنوعات بشري دانست...

آشنايي با دستگاه پرس و كاهش اثرات صداي پرس

آشنايي با دستگاه پرس و كاهش اثرات صداي پرس

آشنايي با دستگاه پرس و كاهش اثرات صداي پرس

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات