فرآیند خان کشی

             
فرآیند خان کشی
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
يكشنبه ، 30 آذر 1393 ، 13:30

خان کشی نوعی عملیات براده برداری تولیدی است که برای ایجاد سطوح تخت، شیارها و سطوح فرم دار دیگر به کار می رود. توسط عملیات خان کشی می توان هم بر روی سطوح داخلی و هم سطوح خارجی قطعات، براده برداری نمود. در خان کشی داخلی لازم است یک سوراخ در قطعه کار ایجاد شود تا ابزار خان کشی از درون آن عبور کند...

فرآیند خان کشی

فرآیند خان کشی

فرآیند خان کشی

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات