Jig and Fixture Design

             
Jig and Fixture Design
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
پنجشنبه ، 27 آذر 1393 ، 00:05

 

صنعت طراحی قید و بست ها را می توان شاخه بزرگی از صنایعی دانست که عامل تامین نیازهای صنعتی جوامع امروزی می باشند. صنعت قید و بست ها نقش ارزنده ای را در سازندگی و تولیدات صنعتی دارند. البته بر استادان ذی صلاح و دست اندرکاران صنعت پوشیده نیست که برای تولید بیشتر محصولات جهت نیل به پیشرفت اقتصادی و در نهایت خود کفایی در خصوص صنعت نیاز به سیستم هایی می باشد تا در تسریع و بالا بردن کیفیت تولید نقش موثری داشته باشند. لذا آموزش طراحی و کار با جیگ و فیکسچرها چه به صورت تخصصی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و چه به صورت استفاده از کتاب ها در سطح کارخانجات و مراکز صنعتی اجتناب ناپذیر می نماید...


Jig and Fixture Design

Jig and Fixture Design

Jig and Fixture Design

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات