اتصال سوپر آلیاژ پایه نیکلی Rene 80 مورد استفاده در پره توربین ها با استفاده از روش فاز مایع گذرا (TLP)

             
اتصال سوپر آلیاژ پایه نیکلی Rene 80 مورد استفاده در پره توربین ها با استفاده از روش فاز مایع گذرا (TLP)
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
پنجشنبه ، 27 آذر 1393 ، 00:03

اتصال سوپر آلیاژ پایه نیکلی Rene 80 مورد استفاده در پره توربین ها با استفاده از روش فاز مایع گذرا (TLP):

 

فرآیند اتصال فاز مایع گذرا می تواند در تولید اتصالاتی با خواص مکانیکی و فیزیکی قابل توجه و همانند فلز پایه، بدون نیاز به اعمال فشار بالا در زمان ایجاد اتصال به کار برده شود. در این تحقیق اتصال سوپر آلیاژ پایه نیکلی Rene 80 با استفاده از روش TLP بررسی شده است. بدین منظور از یک لایه واسط به ضخامت 50μm و با نام تجاری MBF-20 استفاده شد. عمل اتصال در دمای 1100 درجه سانتیگراد و به زمان های 30 و 60 دقیقه در اتمسفر خلاء انجام شده است. عمل همگن سازی نمونه های متصل شده در دمای 1206 درجه سانتیگراد و به زمان های 60 و 120 دقیقه در اتمسفر محافظ آرگون انجام شد. مطالعات انجام شده با استفاده از میکروسکوپ نوری پس از اتصال نشان داد، تفاوت میان دو زمان اتصال ناچیز بوده و در هر دو زمان، اتصالی مناسب ایجاد شده است. مطالعات میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی پس از همگن سازی در زمان 60 دقیقه نشان داد فازهای ثانویه ایجاد گردیده اند. با افزایش زمان همگن سازی به 120 دقیقه فازهای ثانویه رفع شدند. بررسی انجام شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز EDX، بیانگر ایجاد فازهای ثانویه، با فرمول (Mo,Cr,W,Ni,Co,Ti)x By می باشد. بررسی خواص مکانیکی اتصال بیانگر استحکام برشی تا 95 درصد فلز پایه است. سطح شکست اتصال نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر قابلیت مطلوب این فرآیند برای استفاده در اتصال قطعات حساس نظیر سوپر آلیاژها و پره های توربین است.

با کلیک بر لینک زیر می توانید متن کامل مقاله را دانلود نمایید...

اتصال سوپر آلیاژ پایه نیکلی Rene 80 مورد استفاده در...

اتصال سوپر آلیاژ پایه نیکلی Rene 80 مورد استفاده در...

اتصال سوپر آلیاژ پایه نیکلی Rene 80 مورد استفاده در...

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات