تدوین سیستم طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر برای ماشین های سنگ زنی دو بعدی (پروفیل)

             
تدوین سیستم طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر برای ماشین های سنگ زنی دو بعدی (پروفیل)
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
شنبه ، 22 آذر 1393 ، 00:22

تدوین سیستم طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر برای ماشین های سنگ زنی دو بعدی (پروفیل):

 

با گسترش کاربرد رایانه و هوش مصنوعی در فرآیندهای طراحی و ساخت، شبیه سازی و اتوماسیون این فرآیندها برای دستگاه های مخصوص نیز متداول گردیده است. در این مقاله یک سیستم CAD/CAM تدوین شده برای ماشین های سنگ زنی پروفیل با بخش فرم دهی (Dressing) با استفاده از پروفیل های ویژه و الگوریتم مبتنی بر آن که جنبه عمومی داشته و فاقد فرض های ساده کننده وابسته به محدودیت های ماشین های مخصوص می باشد معرفی شده است. بسته نرم افزاری مبتنی بر این الگوریتم با استفاده از کدهای ObjectARX و ++VisualC در محیط نرم افزار AutoCAD ارائه شده است. همچنین جهت سنجش توانایی و قابلیت تطبیق الگوریتم ارائه شده برای خصوصی سازی روی سیستم های مشابه، نتایج به کارگیری نرم افزار برای شبیه سازی و تهیه برنامه NC سنگ زنی سوپاپ دود و گاز خودرو جهت استفاده در ماشین کنترل عددی خاص این فعالیت ارائه شده است.

با کلیک بر لینک زیر می توانید متن کامل مقاله را دانلود نمایید...

تدوین سیستم طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر برای...

تدوین سیستم طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر برای...

تدوین سیستم طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر برای...

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات