پرس های هیدرولیکی و مکانیکی

             
پرس های هیدرولیکی و مکانیکی
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
شنبه ، 22 آذر 1393 ، 00:21

 

صنعت رو به گسترش ايران با كمبود نمايان متون و مطالب طراحي روبرو مي‌باشد. اين كمبود در مورد ماشين هاي ابزار به ويژه ماشين هاي تغيير شكل فلزات که تاثير و نقش اساسي در پويايي و خود كفايي صنعتي دارند، بارزتر مي‌باشد. متن حاضر و مطالبی که تحت اين عنوان ارائه خواهد شد تشريح عملكرد شركت پرس ايران در راستاي دستيابي به تكنولوژي ساخت پرس هاي مكانيكي تناژ بالا مي‌باشد. در سال هاي اخير نصب و راه‌اندازي خطوط پرس هاي مكانيكي در صنايع مادر و شركت هاي بزرگ خودرو ساز كشور به شكل گسترده‌اي مورد توجه قرار گرفته است...


پرس های هیدرولیکی و مکانیکی

پرس های هیدرولیکی و مکانیکی

پرس های هیدرولیکی و مکانیکی

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات