بررسی پایداری دینامیکی اسپیندل ماشین های ابزار در ماشینکاری با سرعت بالا

             
بررسی پایداری دینامیکی اسپیندل ماشین های ابزار در ماشینکاری با سرعت بالا
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 19 آذر 1393 ، 15:34

بررسی پایداری دینامیکی اسپیندل ماشین های ابزار در ماشینکاری با سرعت بالا:

 

پایداری دینامیکی ماشین های ابزار تحت تاثیر پارامترهای مختلفی از جمله اثرات سرعت دوران می باشد. این اثرات در ماشینکاری با سرعت بالا به صورت عبارت ژیروسکوپی در معادلات ظاهر می شود که در این تحقیق این عبارت با استفاده از تئوری تیر تیموشنکو استخراج گردیده است. در ادامه مدل ارتعاشی اسپیندل، ابزارگیر و ابزار با استفاده از روش اجزاء محدود تهیه شده، سپس با اعمال اثرات ژیروسکوپی پاسخ ارتعاشی سیستم مورد بررسی قرار گرفته است.

با کلیک بر لینک زیر می توانید متن کامل مقاله را دانلود نمایید...

بررسی پایداری دینامیکی اسپیندل ماشین های ابزار...

بررسی پایداری دینامیکی اسپیندل ماشین های ابزار...

بررسی پایداری دینامیکی اسپیندل ماشین های ابزار...

آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 19 آذر 1393 ، 22:35
 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات