بررسی فرآیند آج زنی سطوح تخت با ماشین ابزار گرد تراش

             
بررسی فرآیند آج زنی سطوح تخت با ماشین ابزار گرد تراش
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
شنبه ، 15 آذر 1393 ، 17:58

فرآیند آج زنی سطوح تخت با ماشین ابزار گرد تراش روش نوینی است که امکان ایجاد آج بر روی سطوح تخت مانند سطح گیره های صنعتی با ماشین ابزار گرد تراش را فراهم می نماید. در این فرآیند قلم با استفاده از یک قلم گیر مناسب به سه نظام بسته شده و حرکت دورانی دارد، اما قطعه کار بر روی کشوی عرضی دستگاه نصب شده و دارای حرکت عرضی است. در تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار Matlab اثر پارامترهای موثر مانند شعاع دوران (R)، گام پیشروی (K)، فاصله مرکز آج ها از مرکز سه نظام (Y)، پهنا یا عرض (P)، ارتفاع یا بلندی (H)، آج ها بررسی و بر مبنای نتایج حاصل پهنای قابل آج زنی یک قطعه کار به روش مذکور تعیین گردیده است.

با کلیک بر لینک زیر می توانید متن کامل مقاله را دانلود نمایید...

بررسی فرآیند آج زنی سطوح تخت با ماشین ابزار گرد تراش

بررسی فرآیند آج زنی سطوح تخت با ماشین ابزار گرد تراش

بررسی فرآیند آج زنی سطوح تخت با ماشین ابزار گرد تراش

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات