آشکارسازی خطا با استفاده از مدل های محلی فازی در یک شیر کنترل الکترو پنوماتیکی صنعتی

             
آشکارسازی خطا با استفاده از مدل های محلی فازی در یک شیر کنترل الکترو پنوماتیکی صنعتی
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
شنبه ، 15 آذر 1393 ، 17:56

آشکارسازی خطا با استفاده از مدل های محلی فازی در یک شیر کنترل الکترو پنوماتیکی صنعتی:

 

در اين مقاله، طرحي مبتني بر مدل هاي محلي فازي و شبکه عصبي به منظور FDI در شيرهاي کنترل ارايه شده است. مبناي طرح ارائه شده الگوريتم LOLIMOT مي باشد. الگوريتم LOLIMOT بسيار ساده است، به راحتي قابل به کارگيري است و بسيار سريع مي باشد. در ضمن، در اين الگوريتم با مشکل افزايش انفجاري ابعاد مواجه نيستيم. اين الگوريتم از درجه مقاوم بودن بالايي نيز برخوردار است. ورودي هاي غير مربوط و ورودي هايي که خروجي را به صورت خطي تحت تأثير قرار مي دهند، مشخص مي شوند و فضاي ورودي در طول ابعادي که تأثير غيرخطي بر فرآيند دارند، تقسيم مي شود و مدل هاي فازي محلي براي هر قسمت از فضاي ورودي تخمين زده مي شوند و سپس توسط توابع توزين با هم تلفيق می شوند. از مزيت هاي اين طرح اين است که فقط از دو داده اندازه گيري شده h com و  Q بهره مي جويد. نتايج تشخيص هم در حد بسيار خوبي قابل قبول هستند.

با کلیک بر لینک زیر می توانید متن کامل مقاله را دانلود نمایید


آشکارسازی خطا با استفاده از مدل های محلی فازی در یک شیر کنترل الکترو پنوماتیکی صنعتی


آشکارسازی خطا با استفاده از مدل های محلی فازی در یک شیر کنترل الکترو پنوماتیکی صنعتی


آشکارسازی خطا با استفاده از مدل های محلی فازی در یک شیر کنترل الکترو پنوماتیکی صنعتی

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات