تکنیک 7: وارد کردن محیط های پر کاربرد در منوی استارت CATIA

             
تکنیک 7: وارد کردن محیط های پر کاربرد در منوی استارت CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
جمعه ، 16 آبان 1393 ، 12:22

جهت وارد کردن محیط های پر کاربرد در منوی استارت و جعبه ابزار Workbenchs به طریق زیر عمل می نماییم:

از منوی کرکره ای Tools بر زیر منوی Customise کلیک می نماییم تا پنجره Customise گشوده شود. سپس از سر برگ Start Menu محیط های پر کاربرد را وارد پنجره سمت راست می نماییم.

تکنیک 7: وارد کردن محیط های پر کاربرد در منوی استارت CATIA

تکنیک 7: وارد کردن محیط های پر کاربرد در منوی استارت CATIA

تکنیک 7: وارد کردن محیط های پر کاربرد در منوی استارت CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات