تکنیک 4: نحوه دسترسی به کلیدهای میان بر در نرم افزار CATIA

             
تکنیک 4: نحوه دسترسی به کلیدهای میان بر در نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
جمعه ، 9 آبان 1393 ، 11:16

در نرم افزار CATIA کار با موس قدری کند و با دقت کافی نمی باشد، لذا استفاده از کلید های میانبر برای افزایش سرعت و دقت مفید می باشد.
کلید های میانبر یک سری کلید با وظایف مشخص است و معمولاً علاوه بر کلید های F1 تا F12 و A تا Z از کلید های Ctrl و Shift و Alt استفاده می نماییم.
علاوه بر میانبرها و آیکون‌ها، شورت کات‌ها (Short Cut) هم مفید هستند که درلینک زیر معرفی می‌شوند...

تکنیک 4: نحوه دسترسی به کلیدهای میان بر در نرم افزار CATIA

تکنیک 4: نحوه دسترسی به کلیدهای میان بر در نرم افزار CATIA

تکنیک 4: نحوه دسترسی به کلیدهای میان بر در نرم افزار CATIA

 

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات