تکنیک 2: مشکل نرم افزار CATIA بر روی ویندوز Vista

             
تکنیک 2: مشکل نرم افزار CATIA بر روی ویندوز Vista
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
دوشنبه ، 5 آبان 1393 ، 22:29

کاربران کتیا V5 بر روی ویندوز ویستا با مشکل زیر رو برو می شوند: 

نرم افزار کتیا رو که باز می نمایید، در محیطی مثلا part design همه چیز یک رنگ بوده و از نمودار درختی یا همان درخت مشخصات خبری نمی باشد. حتی در تنظیمات برنامه CATIA که وارد می شوید پانل کناری یا همان نمودار درختی را مشاهده نمی نمایید.

همانطور که می دانید این مشکل در ویندوز Vista به وجود می آید...

بر لینک زیر کلیک نمایید:


تکنیک 2: مشکل نرم افزار CATIA بر روی ویندوز Vista

تکنیک 2: مشکل نرم افزار CATIA بر روی ویندوز Vista

تکنیک 2: مشکل نرم افزار CATIA بر روی ویندوز Vista

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات