ساختار صافی Surface Texture

             
ساختار صافی Surface Texture
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
پنجشنبه ، 1 آبان 1393 ، 17:52

ساختار صافي با مفھوم خشني و صافي سطح معين مي شود. حالت بي نظمي كه در سطح قطعات در اثر براده برداري بوجود مي آید توسط پارامترھاي مختلف زير مورد بررسي قرار مي گيرند. در شكل زير خشني سطح، تموجي، فرم و جھت خطوط خشني روي قطعه كار نشان داده شده است.


لازم به ياد آوري است اين سه مشخصه ھرگز از ھم جدا نبوده و اكثر ساختارھاي صافي، نتيجه تاثير تركيبي از اين سه مشخصه ھستند.از آنجايي كه اثرات عملكرد اين سه عامل متفاوت ھستند، لذا آنھا را بطور جداگانه اي بررسي و اندازه گيري مي نماییم...

جهت دانلود متن کامل مقاله با فرمت pdf بر لینک زیر کلیک نمایید:


ساختار صافی Surface Texture

ساختار صافی Surface Texture

ساختار صافی Surface Texture

آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 2 آبان 1393 ، 00:55
 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات