دینامیک سیالات محاسباتی

             
دینامیک سیالات محاسباتی
نوشته شده توسط علی خادم   
چهارشنبه ، 23 مهر 1393 ، 09:43

کتاب انگلیسی زبان دینامیــک سیـــالات محــاسباتی برای دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیک در رشته ی تبدیل انرژی برای دانلود قرار داده شده است؛
فصول این کتاب مبتنی است بر:

فصل1: دسته بندی معادلات دیفرانسیل پاره ای

فصل2: فرمو لبندی تفاضل محدود

فصل3: معادلات دیفرانسیل پاره ای سهوی

فصل4: تحلیل پایداری

فصل5: معادلات بیضوی

فصل6: معادلات هذلولوی

فصل7: نمایش غیر برداری معادلات ناویراستوکس

فصل8: معادلات ناویر - استوکس تراکم ناپذیر

فصل9: شبکه های باسازمان

میــباشد.
برای دانلود به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://iranmechanic.persianblog.ir/post/59/

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات