طراحی صنعتی در آلمان

             
طراحی صنعتی در آلمان
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
دوشنبه ، 7 مهر 1393 ، 19:13

در این مطلب، طراحی آلمان را از دو منظر یعنی دوره ی جمهوری فدرال آلمان و جمهوری دموکرات آلمان بررسی شده است. برای ساده تر شدن کار از نظر زمانی چندین دهه به جلوتر آمده ایم و طراحی آلمان در زمانی که تحت قلمرو پادشاهی و دوک ها و... بود برررسی نشده است.

باهاوس

جمهوری فدرال آلمان:
در آلمان دو رکن مدرسه ی باهاوس و محصولات براون طی سال های 1960 تا 1970 فرهنگ و زبان طراحی آلمان را خیلی سریع ارتقاء بخشیدند تا جایی که لغت استاندارد طراحی آلمانی به صورت فراگیر بر زبان ها افتاد. در سرتاسر جهان شرکت های زیادی هستند که اصول و الگوهای طراحی آلمانی را به کار می برند...

جهت دسترسی به متن کامل مقاله بر لینک زیر کلیک نمایید:

طراحی صنعتی در آلمان

طراحی صنعتی در آلمان

طراحی صنعتی در آلمان

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات