سرفصل دروس کارشناسی ارشد ساخت و تولید

             
سرفصل دروس کارشناسی ارشد ساخت و تولید
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
دوشنبه ، 7 مهر 1393 ، 19:13

گروه ساخت و توليد (شکل دهی و مکاترونيک)

  بخشی از مهندسی که تمرکز آن بر فرآيندهای توليد قطعات، ادوات، دستگاه ها و سيستم ها می باشد را مهندسی ساخت و توليد می نامند. اجزاء تشکيل دهنده اين رشته، مهندسی مديريت فرآيند، ابزارآلات ماشين ها، مهندسی و علم مواد، اتوماسيون و کنترل کيفی می باشد.

  تمرکز اصلی مهندسی ساخت و توليد بر ديناميکهای داخلی فرآيندهای صنعتی مانند ماشين افزار، مهندسی مواد، تريبولوژی (مهندسی سطح) و...

جهت دسترسی به متن کامل مقاله بر لینک زیر کلیک نمایید:

سرفصل دروس کارشناسی ارشد ساخت و تولید

سرفصل دروس کارشناسی ارشد ساخت و تولید

سرفصل دروس کارشناسی ارشد ساخت و تولید

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات