آیا علامت تجاری و نام تجاری با یکدیگر متفاوت هستند ؟

             
آیا علامت تجاری و نام تجاری با یکدیگر متفاوت هستند ؟
نوشته شده توسط فاطمه حلیمی   
دوشنبه ، 17 شهریور 1393 ، 10:51

آیا علامت تجاری و نام تجاری با یکدیگر متفاوت هستند ؟ 


بله، نام تجاری و علامت تجاری باهم متفاوت هستند زیرا این دو اهداف متفاوتی را دنبال می کنند .

 

ثبت اختراع در مشهد،ثبت برند در مشهد

 

نام تجاری مبین و معرف تولید کننده یا تاجر است و علامت تجاری نشانه ای است که کالا و خدمات یک موسسه یا تولید کننده را از کالا و خدمات هم صنفان و رقبا متمایز و جدا می سازد به عبارتی محصولات صاحب علامت را از محصولات دیگران متمایز و مصرف کننده را از خرید محصولات اشتباهی باز داشته و معرف کیفیت ثابت کالا دارای علامت نیز خواهد بود. 

علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش-تصویر، رقم،حرف، عبارت، مهر، لفاف، و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود.

صاحب یک نام تجاری یا علامت تجاری می تواند این نام یا علامت را کلا به دیگری واگذار کند. 

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات