فرم دهی و شكل دهی فلزات

             
فرم دهی و شكل دهی فلزات
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
جمعه ، 20 تیر 1393 ، 13:02

 كلمات فرم دهی و شكل دهی با هم مورد استفاده قرار می گیرند. فرم دهی فرآیندی است كه شكل خارجی بدنه ی یك جسم جامد را عوض می كند ؛ می توان آن را تبدیل به صفحه، ورق، میله، شمش، سیم یا لوله با مقاطع مختلف و می توان به شكل های مفید دیگری نیز تولید كرد . برای مثال یك جالباسی معمولی سیمی از خم كردن و پیچیدن یك تكه سیم راست به شكل یك جالباسی ساخته می شود. فرآیندهای فرم دهی و شكل دهی برای تهیه شكل و اندازه ی مطلوب از ماده ی مورد استفاده قرار می گیرند

فرآیند های فرم دهی به وسیله ی تغییر فرم پلاستیك مواد انجام می شوند. تغییر فرم پلاستیك یك ماده اساساً قابلیت شكل پذیری آن ماده به عنوان یك جامد بدون از دست دادن خصوصیاتش است...

جهت دریافت متن کامل مقاله بر لینک زیر کلیک نمایید:

فرم دهی و شكل دهی فلزات

فرم دهی و شكل دهی فلزات

فرم دهی و شكل دهی فلزات

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات