محاسبات آنلاین هيدروليك

             
محاسبات آنلاین هيدروليك
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
سه شنبه ، 17 تیر 1393 ، 16:30

توسط نرم افزارهاي هیدرولیک اين بخش شما قادر خواهید بود:

محاسبات دبي، گشتاور و توان پمپ، سرعت هيدروموتور، مشخصات سيلندر و سايز لوله و شیلنگ را خیلی سریع انجام دهید.

 

 

 

 

در هر بخش ابتدا مقادير معلوم را وارد نمائيد سپس دكمه مقدار مجهول را بفشارید.

جهت دسترسی به محاسبات آنلاین هیدرولیک بر لینک زیر کلیک نمایید:

محاسبات آنلاین هيدروليك

محاسبات آنلاین هيدروليك

محاسبات آنلاین هيدروليك

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات