پلکان-آنچه یک مخترع باید بداند!

             
پلکان-آنچه یک مخترع باید بداند!
نوشته شده توسط فاطمه حلیمی   
دوشنبه ، 2 تیر 1393 ، 10:08

چه موضوعاتی در اختراع قابل ثبت نیستند؟

 

در اکثر قوانین ملی یا منطقه ای اختراع، موضوعی که به عنوان اختراع قابل ثبت است بطور منفی تعریف می­شود یعنی فهرست مواردی که قابل ثبت نیستند تهیه می­شود. ضمن اینکه بین کشورها تفاوت قابل توجهی وجود دارد، موارد زیر برخی از موضوعاتی هستند که قابلیت ثبت ندارند:

 

• کشفیات و تئوری­های علمی.

 

• آفرینش ­های زیبائی شناختی.

 

• برنامه­ ها، قوانین و روش­ های انجام فعالیت­ های فکری.

 

• کشف محض مواردی که در جهان در طبیعت یافت می­شوند.

 

• ابداعاتی که ممکن است برنظم عمومی، اخلاق حسنه یا سلامت عموم موثر باشند.

 

• روش ­های تشخیصی، درمانی یا جراحی برای درمان بیماری­های انسان یا حیوان.

 

• گیاهان و حیوانات غیر از میکرو ارگانیزم­ ها، واساسا فرآیندهای بیولوژیک برای تولید گیاهان یا حیوانات غیر از فرآیندهای غیر بیولوژیک و میکروبیولوژیک.

 

• برنامه­ های رایانه­ ای.


 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات