طراحی و مدلسازی پراب تماسی دو محوره ماشین CMM

             
طراحی و مدلسازی پراب تماسی دو محوره ماشین CMM
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
سه شنبه ، 27 خرداد 1393 ، 17:24

http://www.designworldonline.com/uploads/Imagegallery/Renishaw-ph20.jpg

هدف از این قسمت طراحی و مدلسازی پراب تماسی دو محوره ماشین اندازه گیری مختصات با دقت 0.01mmمی باشد. بدین منظور چندین طرح ارئه گردید، که یک طرح آن مورد قبول واقع شد. طراحی پراب تماسی پیزوالکتریک دو محوره. در ابتدا طرح دوبعدی از پراب پیزوالکتریک که قابلیت عملکرد با دقت 0.01mmرا دارد ارائه می شود. طرح های ارائه شده صرفا جهت عمل تماس با سطح کار می باشد و از آنجایی که عمل اسکنینگ پراب نیاز به محاسبات پیچیده داشته و همچنین چندین پارامتر مستقل و وابسته به هم در عملکرد و دقت پراب تاثیرگذار است از بحث درباره آن در این فصل خودداری می شود.

جهت دسترسی به متن کامل مقاله و دانلود آن ببر لینک زیر کلیک نمایید:


طراحی و مدلسازی پراب تماسی دو محوره ماشین CMM

طراحی و مدلسازی پراب تماسی دو محوره ماشین CMM

طراحی و مدلسازی پراب تماسی دو محوره ماشین CMM

آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 2 مرداد 1394 ، 03:32
 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات