مدیریت تکنولوژی

             
مدیریت تکنولوژی
نوشته شده توسط فاطمه حلیمی   
يكشنبه ، 28 ارديبهشت 1393 ، 10:46

 

مدیریت تکنولوژی 

مدیریت تکنولوژی به خودی خود علم فرارشته ای است  . این دانش حداقل دو حوزه کاملا جا افتاده را در برمی گیرد:

       1- سازماندهی و مدیریت  2- علوم طبیعی و مهندسی ، به اضافه گستره وسیعی از دیگر رشته ها مثل علوم اجتماعی ، تکنولوژی اطلاعات و مهندسی صنایع که به نوعی به کمک مدیریت یا تکنولوژی می آیند .

در سال 1987 ، شورای ملی تحقیقات آمریکا تعریف زیررا برای مدیریت تکنولوژی ارائه کرد : 

   « مدیریت تکنولوژی» علمی است که رشته های مهندسی ، علوم پایه و علوم  مدیریتی را به هم پیوند می دهد تا با برنامه ریزی و  توسعه توان تکنولوژی لازم ، اهداف استراتژیک و عملیاتی سازمان را شکل داده و محقق سازد . 
به طور کلی منظور از مدیریت تکنولوژی مدیریت سیستم هایی است که به ایجاد ، کسب و استفاده از تکنولوژی کمک می کنند.

  

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات