موسسه پلکان - چگونه مخترع شویم ؟

             
موسسه پلکان - چگونه مخترع شویم ؟
نوشته شده توسط فاطمه حلیمی   
دوشنبه ، 1 ارديبهشت 1393 ، 10:18


چگونه مخترع شویم ؟

خلاقیت و نو آوری از ویژگی های مهم انسان است ، یعنی همه ما خلاق هستیم و می توانیم به کار های خلاقانه و مبتکرانه دست بزنیم . گاه یک اختراع نقش بسیار موثری در زندگی انسان و تمدن بشری ایفا نموده و موجب تحول علمی و اقتصادی در چگونه مخترع شویم ؟عرصه جامعه گردیده است . تراشیدن سنگ ها توسط انسان های نخستین و ساخت سلاح های سنگی را می توان اولین اختراعات بشری دانست، در حالیکه آنها از تحصیلات دانشگاهی و عوامل دیگر برخوردار نبوده اند . بنابراین تحصیلات را می توان به عنوان مکمل اختراعات و ابتکارات به شمار آورد و به بیان دیگر تحصیلات و کسب علوم به تنهایی در نوآوری و اختراع موثر نیست . انسان خلاق می تواند قوای تفکر و خلاقیت خویش را تقویت نماید . اختراعات و ابتکارات در توانمندسازی انسان در زندگی و آسایش او نقش بسزایی داشته است ، چنانکه انسان های نخستین با ساخت اسله های سنگی بر قدرت خود برای مقابله با دشمنان و خطرات احتمالی حیوانات توانمند تر و پر قدرت تر گردیدند.

هرچند از منظر ابتدایی رسیدن به یک اختراع و ابتکاری خارق العاده و بعید به نظر می رسد ، اما با نگاهی گذرا گذرا بهاختراعات و ابتکارات اطرافمان دست یافتن به چنین مهمی برایمان آسان تر جلوه می نماید و بر شوق و همت رسیدن انسان برای رسیدن به زندگی بهتر و آسانتر و کشف حقایق می افزاید .

 

برگرفته از " کتاب چگونه مخترع شویم ؟ " 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات