پروژۀ کارشناسی مهندسی مکانیک

             
پروژۀ کارشناسی مهندسی مکانیک
نوشته شده توسط علی خادم   
پنجشنبه ، 24 بهمن 1392 ، 22:20

خودروهای هیبریدی؛ عنوان پایان نامه ی پیش رو است. که به صورت پیش نمایش میتوانید دراینجا ملاحظه نمایید...


این مقاله در 9 فصل گردآوری شده است که با ارائه ی مطالبی جدید در صنعت خودروهای برقی و تحلیل و بررسی آنها، سعی شده است که این صنعت را در ایران مقایسه کرده و بررسی کند که در ایران با چه چالش هایی برای تولید انبوه این صنعت نوین مواجه است... 

فصل 1: مقدمه
فصل 2: استانداردهای خودروی هیبریدی
فصل 3: بررسی پیل های سوختی و باتری ها در خودروهای هیبریدی
فصل 4: بررسی محرکه‌های الکتریکی (موتورهای برقی)
فصل 5: بررسی موتورهای احتراق داخلی موجود در خودروهای هیبریدی
فصل 6: ترکیب بندی اجزاء خودروهای هیبریدی
فصل 7: بررسی سیستم های انتقال قدرت در خودروهای هیبریدی
فصل 8: بررسی سیستم تعلیق فعال در خودروی هیبریدی
فصل 9: نتیجه گیری و پیشنهادات

برای تهیه ی فایل ارائه و اصلی به آدرس زیر مراجعه کنید:
www.iranmechanic.persianblog.ir/post/45

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات