عید غدیر مبارک

             
عید غدیر مبارک
چهارشنبه ، 1 آبان 1392 ، 16:26

غدیر ای باده گردان ولایت
رسولان الهی مبتلایت
ندا آمد ز محراب  سماوات
به گوش گوشه گیران خرابات
رسولی کز غدیر خم  ننوشد
ردای  سبز  بعثت  را   نپوشد
تمام  انبیا    ساغر    گرفتند
شراب از ساقی  کوثر  گرفتن

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات