فیزیک ماده چگال

             
فیزیک ماده چگال
نوشته شده توسط محسن جمشیدی   
چهارشنبه ، 15 آذر 1391 ، 14:48

فیزیک ماده چگال شاخه‌ای ازعلم فیزیک است که به بررسی سیستمهای پر ذره در فازهای چگالیده که آشناترین آنها فازهای جامد و مایع هستند، می‌پردازد. بدین ترتیب از آن جهت این شاخه را فیزیک ماده چگال می‌نامند که در این سیستمها معمولاً چگالی آنقدر زیاد است که نمی‌توان از برهم‌کنش ذرات بر یکدیگر صرفنظر کرد. مطالعات در فیزیک ماده چگال در حالت عمومی شامل اندازه گیری تجربی خواص مواد مختلف از یکسو و ایجاد و توسعه‌ی مدل های نظری ریاضی به منظور درک رفتارهای فیزیکی مشاهده شده است از سوی دیگر است.

تنوع سیستم ها و پدیده های در فیزیک ماده چگال آن را به یکی از فعال ترین زمینه های فیزیک در عصر حاضر مبدل کرده است؛ به طوری که قریب یک سوم از فیزیکدانان آمریکایی خود را به عنوان فیزیکدانان ماده چگال معرفی می‌کنند، و بخش فیزیک ماده چگال، بزرگترین بخش انجمن فیزیک آمریکا را شامل می‌شود. [۱]

فیزیک ماده چگال ارتباط و همپوشانی زیادی با دیگر علوم به ویژه شیمی، علوم مواد و فناوری نانو و تا حدودی علوم زیستی دارد و همچنین تکنیکهای نظری در آن ارتباط تنگاتنگ با فیزیک ذرات و انرژیهای بالا و در واقع روشهای فیزیک ریاضی است.

شاخه‌های فیزیک ماده چگال []

فیزیک ماده چگال در حالت کلی شامل دو شاخه فیزیک ماده چگال سخت و فیزیک ماده چگال نرم است، در بعضی تقسیم‌بندی‌ها زیست‌فیزیک هم زیرشاخه‌ای از فیزیک ماده چگال نرم حساب می‌شود. مطابق با سایت ارکایو (arXiv) زیرشاخه‌های فعال ماده چگال عبارتند از: ابررسانایی، سیستم های بی‌نظم و شبکه‌های عصبی، سیستم‌های همبسته‌ی قوی، علوم مواد، فیزیک مزوسکوپی و نانومقیاس، گازهای کوانتومی، ماده چگال نرم و مکانیک آماری.

فیزیک ماده چگال سخت []

فیزیک ماده چگال سخت که پیشتر به نام فیزیک حالت جامد شناخته می‌شد کلیه‌ی بخشهای ماده چگال را که با سیستم های جامد در ارتباط است شامل می شود، از قبیل مغناطیس، ابررسانایی، خواص الکترونی، کریستالوگرافی، رشد سطح، نانوفیزیک.

فیزیک ماده چگال نرم []

فیزیک ماده چگال نرم بیشتر به بررسی فازهای غیرجامد مانند شاره‌های پیچیده، پلیمرها، کلوئیدها، فوم‌ها، کریستال‌های مایع، مواد دانه‌ای، غشاها و شیشه‌های اسپینی و نیز سیستم‌های زیستی می پردازد.

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات