5s

             
5s
نوشته شده توسط مجتبي مودي   
چهارشنبه ، 22 شهریور 1391 ، 00:37

انجام پنج اس برای :

          أ‌-          به صفر رسانیدن تأخیرات .

        ب‌-        به صفر رسانیدن ضایعات .

        ت‌-        به صفر رسانیدن عیوب .

        ث‌-        بهبود ایمنی .

         ج‌-         کیفیت بالا .

         ح‌-         کاهش هزینه ها .

گرد هم آمدن "شروع" ، در کنار هم ماندن "پیشرفت" ، با هم کار کردن "موفقیت" است .

تعریف 5S :

سیستمی است برای بهسازی و آراستگی در محیط کار به عبارت دیگر 5S فنی است که به منظور برقراری وحفظ فضای کیفیتی دریک سازمان به کارگرفته می شود و وجه تسمیه آن کلمه ژاپنی ذیل است :

SEIRI , SEITON , SEISO , SEIKETSU , SHITSUKU

معادل مفهوم انگلیسی، مفهومی ـ شکلی انگلیسی ومعادل فارسی 5S ژاپنی درجدول (1) بیان شده است .


جدول (1) : معادل های 5S  ژاپنی در انگلیسی و فارسی


ژاپنی

مفهومی انگلیسی

مفهومی شکلی انگلیسی

فارسی

SEIRI

SORT

STRUCTURE

ساماندهی(تفکیک و تعمیر)

SEITON

ORGANIAZ

SYSTEMATIZE

ترتیب و تنظیم

SEIOS

CLEAN

SANITIZE

پاکسازی و تمیزی

SEIKETSU

HYGIENE

STANDARDIZE

استاندارد سازی (تداوم و ایمنی)

SHITSUKU

DISCIPLINE

SELF – DISCLINE

تعلیم و انظباط

 

 

ساماندهی (تفکیک و تعمیر)

 

مرتب کردن اشیا بر اسا قواعد یا اصولی معین و تشخیص ضروری به عبارت دیگر جدا کردن اقلام اوراق و اطلاعات لازم و کاربردی از غیر کاربردی ها از محیط کار وهمچنین تعمیر ، تعویض معایب ونواقص می‌باشد .

 

 

 

نظم و ترتیب

 

گذاشتن اشیاء در مکانهای مناسب یا به ترتیب مطلوب و به نحوی که بتوان از آنها به بهترین وجه استفاده کرد . به عبارت دیگر دومین اس یعنی مرتب کردن اقلام و اطلاعات و تعیین جای مناسب ، به نحوی که با سرعت و سهولت قابل دسترس باشند ، می باشد .

 

پاکیزه سازی

 

دور ریختن زواید ، پاکیزه سازیاشیاء از آلودگی ها و مواد خارجی ، در جهت دستیابی به پاکیزگی در محل کار


 

استاندارد سازی تداوم ( تداوم و ایمنی)

 

استاندارد سازی همان همگون کردن است . کنترل و اصلاح دائمی ، ساماندهی ، نظم و ترتیب ، پاکیزگی در بر گیرنده ، نظافت شخصی و پاکیزگی محیط کار ، به عبارت دیگر تداوم ، استانداردهای و حفظ مطلوب ناشی از اجرای تفکیک ، ترتیب و تمیزی و رعایت ایمنی است .

 

 

انضباط

 

ایجاد توانایی لازم برای انجام امور به شیوه مطلوب و مورد نظر و عادت به انجام هر کار به نحو صحیح ، نگهداری و تقویت آنچه که حاصل شده است .

 

نکات اجرایی 5S

 

-          باید با عمل کردن شروع کرد .

-          عمل کردن ، نگرش افراد را نسبت به محیط اطرافشان تغییر می دهد و آنان را متحول می کند . اساس مدیریت نیز دقیقاً همین است .

-          لازم است نوعی جدول زمانبندی برای اقدامات تهیه شود .

-          در اجرای فعالیتهای 5S ، نکته مهم آن است که این فعالیتها را یک به یک ، اما به طور کامل انجام دهید .

-          برای شروع فعالیتهای 5S لازم است کار ، به مراحل جداگانه تقسیم شده و گام به گام اجرا گردد

-          لازم نیست یکباره در همه واحدها این سیستم اجرا گردد بلکه بهتر است ابتدا در یک واحد به عنوان نمونه اجرا گردد .

-          باید روشهای ابداع و استفاده شود که همه افراد را به رقابتی دوستانه اما فشرده و واقعی وا دارد .

-          زمان کوتاه و مشخصی را در نظر بگیرید که در طی آن همه افراد به فعالیتهای 5s بپردازند .

-          هر فردی باید قادر به انجام "خود ممیزی" باشند و تشخیص دهند که در کدام زمینه نیاز به تلاش بیشتری دارند .

-          آگاهی از کاستی ها و مشکلات ، اولین گام در راه پیشرفت است .

-          مورد سنجش قرار گرفتن ، بسیر آیانتر از سنجش کار دیگران است .

-          موفقیتها و دتاوردها را باید در هر مرحله تحکیم بخشد و از مسببین آن قدردانی نمود .

-          برای رسیدن به کیفیتی استثنایی ، کوچکترین آلودگیها نیز باید از میان برداشته شود .

-          تنها راه فهم 5S کوشش خستگی ناپذیر در عمل به آن است .

-          یکی از ویژه گیهای 5S آن است که هر چه بیشتر آنها را انجام دهید بیشتر به مشکلات موجود پی می برید .

از انجام فعالیتهای 5S نباید ترسی به دل راه داد زیرا کار آنقدر هم دشوار نیست . مسئله مهم آغاز کردن این فعالیتهاست و حفظ این کوششها و نتایج آنها .

افراد می توانند دلایل بسیاری در مورد عدم توانایی خود برای انجام فعالیتهای 5S و بالاخره بی تأثیر بودن آنها بر شمارند . نتایج عملی این فعالیتها خود بهترین قلم بطلان بر این بهانه هاست .

رهبری سطوح بالای مدیریت و مشارکت همه افراد در فعالیتهای 5S از اهمیت بالایی برخوردار است . رفتار و طرز برخورد مدیریت در این میان ایفاگر نقشی سرنوشت ساز است . زیرا اگر مدیریت برخورد خوبی با فعالتهای 5S نداشته باشد ، هیچ یک از پرسنل آن جدی نخواهند گرفت . اما در صورتی که مدیریت مصمم به اجرای این فعالیتها و کسب موفقیت در انجام آنها باشد این تمایل و قاطعیت به افراد دیگر سرایت کرده و تمامی شرکت مشتاقانه به انجام آنها خواهند پرداخت . بنابراین مدیریت هر شرکت رکن اساسی در به کارگیری این فعالیت خواهند بود .

در عین حال افراد باید بدانند که حفظ این دستاوردها خود نیازمند کار و کوشش بیشتر است . انجام خانه تکانی و پاکیزه سازی برای یک بار کافی نیست .

محل کار باید هر روز هفته ، هر هفته از ماه ، هر ماه از سال پاکیزه و مرتب نگهداشته شود . برای اجرای فعالیتهای 5S می بایست اقدامات اولیه ذیل را انجام داد :

کسب موافقت مدیریت ارشد سازمان ، آموزش افراد در زمینه ایجاد تغییرات ، ارزیابی و ارائه گزارش به مدیریت ارشد سازمان تشکیل کمیته با اعضای فعال ومتعهد که در زمینه فعالیتهای شرکت آشنایی کامل دارند ، تهیه چک لیستهای نامناسب برای ارزیابی فعالیتهای انجام شده ، تشویق واحدهای موفق و توبیخ واحدهای ضعیف توسط مدیریت ارشد سازمان .

 

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات