نرم افزار mechanics of materials

             
نرم افزار mechanics of materials
نوشته شده توسط علی خادم   
چهارشنبه ، 8 شهریور 1391 ، 17:59

نرم افزار فوق؛ مکمل کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویراست سوم میباشد.

که شامل :

مفاهیم تنش

تنش های کششی بار محوری

پیچش

خمش

تجزیه و تحلیل تنش های خمشی

تنش های برشی

تغییر شکل

تجزیه و تحلیل تنش های کششی

انحراف تیرها

ستون ها

روش های انرژی

در این نرم افزار ؛ و در هر فصل توضیح ساده ی مفاهیم و حل مسایل نمونه ی غیر کتاب آورده شده است.

همچنین کوئیز یا سوال های بدون جواب و نکات اضافی نیز گنجانده شده است.


برای اطلاعات بیشتر و دانلود ؛ به آدرس زیر مراجعه کنید :

http://iranmechanic.persianblog.ir/post/25/

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات