سیستمهای میترینگ

             
سیستمهای میترینگ
نوشته شده توسط مجتبي مودي   
يكشنبه ، 29 مرداد 1391 ، 16:31

قسمت اول

چرا جریان اندازه گرفته می شود؟

عموماٌ جریان در صنایع نفت و گاز به یکی از دلایل زیر اندازه گیری می شود:

  • Custody Transfer
  • Fiscal Metering (Taxation)
  • Pipeline Leak Detection

Custody Transfer

منظور از Custody Transferانتقال نفت و گاز از یک شخص یا یک شرکت بع شخص یا شرکت دیگر می باشد. مشتریان از این روش برای اطمینان در اندازه گیری انتقال نفت و  گاز مبادله شده استفاده می کنند.

Fiscal metering (Taxation)

اندازه گیری برای اهداف مالیاتی به عنوان Fiscal Metering (Taxation) شناخته می شود. در برخی از کشورها از این روش برای کنترل بازدهی انرژی صرف شده و افزایش مالی مربوطه استفاده می کنند. این روش از منابع طبیعی (هیدرو کربن) محافظت کرده و در بازدهی شناسایی و تولیدات شرکت می کنند.

Pipeline leak detection

نشتیابی عبارت است ازمقایسه بین جریان ورودی خطوط لوله با جریان خروجی . تشخیص نشتی در شرایط دینامیکی که جریان خطوط لوله پایدار بوده یا در شرایطی که جریان آشفته از خطوط  لوله عبور می کند ، یک امر مهم می باشد.

چرا جریان اندازه گرفته می شود و منظور دقیق از جریان چیست؟

برخلاف سایر سیستمهای اندازه گیری ،اندازه گیری جریان دقیقاٌ با پول رابطه مستقیم دارد. انتقال  100000 بشکه نفت در روزبه کشتی یک ا مر غیر معمول نیست .با در نظر گرفتن قیمت هر بشکه در حدود 60 دلار، در روز 6میلیون دلار مبادله می گردد.

لذا کوچکترین خطا در اندازه گیری (1%)موجب از دست رفتن هزاران دلار در روز و میلیونها دلار در سال می گردد. در اینجا اولین نکته مهم این است که منظور ما از جریان چیست.سه نوع جریان به شرح زیر تعریف می شود:

  • جریان جرمی
  • حجم واقعی جریان
  • حجم استاندارد جریان

جرم

جرم عبارت است از وزن یک جسم در نیروی  گرانش زمین که با تغییر دما و فشار تغییر نمی کند ودر کل کره زمین ثابت است .

حجم واقعی جریان

اصول کارفلو میترهای آلتراسونیک و توربین بر اساس میزان جریان عبوری از آنها می باشد.لازم به ذکر است این مقدارحجم واقعی در اثر تغییر دما و فشار در نقاط مختلف زمین تغییر می کند .بعنوان مثال یک میتر مشخص نصب شده در دو دمای مختلف ، دو مقدار جریان مختلف را نشان می دهد.

بنابراین برای محاسبه هزینه های دادستدی نمی توان حجم واقعی جریان را مبنای محاسبه قرار دهیم وبدین منظور باید این حجم را در دانسیته سیال عبوری ضرب کرده و بدین ترتیب جرم معیار تبادل می باشد.

حجم استاندارد

دلیل استفاده از حجم استاندارد عبارت است از:

  • حجم استاندارد یک مقدار جریان عبارت است از ، حجم همان سیال در شرایط فشار و دمای ثابت و شناخته شده.
  • مقدار فشار و دمای توسط اداره استاندارد بین اللملی تعریف شده اند
  • با استناد به حجم در شرایط دما و فشار موافقت شده ، حجم استاندارد مقدار دقیق تری را نسبت به حجم واقعی نمایش می دهد.

 

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات