PC.

             
PC.
نوشته شده توسط روزبه وزیرآشتیانی   
يكشنبه ، 17 ارديبهشت 1391 ، 17:44

کاربرد انواع سیمان 

  (P.C-type I) سيمان پرتلند نوع 1 (سيمان پرتلند معمولی
در مواردی به کار می رود که هيچ گونه خواص ويژه مانند ساير انواع سيمان مورد نظر نيست 
(P.C-type II) سيمان پرتلند نوع 2 
برای استفاده عمومی و نيز استفاده ويژه در مواردی که گرمای هيدراتاسيون متوسط مورد نظر است 
(P.C-type III ) سيمان پرتلند نوع 3 
برای استفاده در مواقعی که مقاومت های بالا در کوتاه مدت مورد نظر است 
(P.C-type V) سيمان پرتلند نوع 5 
در مواقعی که مقاومت زياد در مقابل سولفات ها مورد نظر باشد استفاده می شود 
(White Cement) سيمان سفيد 
برای استفاده در سطح ساختمان ها و مواقعی که استفاده از سيمان های بدون رنگ با مقاومت های بالا مورد نياز باشد از اين سيمان در توليد انواع سيمان های رنگی استفاده می شود 
(SR.slag Cement) سيمان سرباره ای ضد سولفات 
در مواقعی که مقاومت متوسط در مقابل سولفات ها و يا حرارت هيدراتاسيون متوسط مورد نظر است استفاده می گردد 
(P.P. Cement) سيمان پرتلند - پوزولانی 
در ساختمان های بتنی معمولی و بيشتر در مواردی که مقاومت متوسط در مقابل سولفات ها و حرارت هيدراتاسيون متوسط مورد نظر باشد استفاده می شود 
(P.K.Z. Cement) سيمان پرتلند - آهکی 
اين نوع سيمان در تهيه ملات و بتن در کليه مواردی که سيمان پرتلند نوع 1 بکار می رود قابل استفاده است . دوام بتن را در برابر يخ زدن ، آب شدن و املاح يخ زا و عوامل شيميايی بهبود می دهد 
(Masonry Cement) سيمان بنائی 
برای استفاده در مواقعی که ملات بنائی با مقاومت های کمتر از سيمان پرتلند نوع 1 مورد نياز است 
(Rf Cement 450) سيمان نسوز 450 
با اتصال هيدروکسيلی و فازهای کلسيم آلومينات ، برای مصرف به عنوان ماده نسوز در Al 2 O 3 حاوی بيش از @ 
صنايع حرارتی استفاده می شود 
(Rf Cement 500) سيمان نسوز 500 
برای مصرف به عنوان ماده نسوز با درصد CA 2 ، CA با اتصال هيدروکسيلی و فازهای Al 2 O 3 حاوی بيش از p 
به کار می رود CO.H 2 خلوص بالا در صنايع حرارتی و اتمسفرهای 
(Rf Cement 550) سيمان نسوز 550 
با اتصال هيدروکسيلی و آلومينات کلسيم به عنوان ترکيب اصلی ، دارای نسوزندگی و خواص Al 2 O 3 حاوی بيش از

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات