مخزن روغن

             
مخزن روغن
نوشته شده توسط شهرام عشائري   
يكشنبه ، 3 ارديبهشت 1391 ، 18:26

 

مخزن روغن از لحاظ کاربردی باید دارای ویژگی های ذیل باشد:

  • توانایی ذخیره کردن کل روغن سیستم
  • جداسازی هوای موجود در روغن
  • ته نشین شدن آلودگی ها در مخزن
  • دفع حرارت سیستم

مخزن روغن باید حجم کافی جهت جبران انبساط روغن داخل مخزن داشته باشد.  مخازن بهتر است مرتفع و کم عرض ساخته شوند. در مخازن کم عمق امکان ورود هوا به پورت مکش پمپ وجود دارد.

ابعاد مخزن:

 ابعاد مخزن روغن در سيستم صنعتي

 حجم مخزن روغن (lit ) = سه تا پنج برابر دبي پمپ (lit/min)

 ابعاد مخزن روغن در سيستم سيار

به ازاء هر 100GPM دبي پمپ، حجم مخزن 20-30 gallon

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات