تایر مفهومی بدون باد بریجستون

             
تایر مفهومی بدون باد بریجستون
نوشته شده توسط پیمان محمدپور   
پنجشنبه ، 3 فروردين 1391 ، 10:54

مانند رسیدن به قطب جنوب ، و یا پرواز بدون توقف و سوختگیری دور دنیا ، به نظر میرسد دستیابی به تایری واقعی  بدون باد و با مشخصات قابل قبول آخرین هدف دنیای حمل ونقل چرخی باشد.

اکنون بریجستون یک تایرمفهومی در جهت دستیابی به این هدف عرضه کرده است. با توجه به اینکه در عصر حاضر سعی میشود کلیه پیشرفتها در جهت حفظ و بهبود محیط زیست باشد بریجستون نیز از تکنولوژی سبز استفاده کرده است و100% مواد به کار رفته قابل بازیافت می باشند.

بریجستون تلاشهای صورت گرفته قبلی توسط میشلن را دنبال می کند، اما  این موضوع را با پره های ساخته شده از رزین ترموپلاستیک قابل بازیافت در جهت انعطاف بالا در قسمت داخلی و پوسته  بیرونی دارای عاجهای متعارف ساخته شده از لاستیک ارتقا داده است. 

ظرفیت تحمل بار در حال حاضر 150کیلوگرم می باشد که برای بریجستون امتیازی به شمار نمی آید.

ما قطعا در مورد میزان مقاومت هوا و سر وصدای ایجاد شده توسط تایر بدون باد متعجب می شویم. به نظر میرسد طرفین این تایر باید بسته شوند و شمایل فعلی فقط حسی آموزشی به دست میدهد. بریجستون این احتمال را رد نمی کند اما برای آن جدول زمانی ارائه نمی دهد.

به نظر می رسد این تایر ابتدا برای مصارف خدمات پس از فروش به بازار می آید.

 

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات