دستورالعمل سرویس و تعمیرات پژو 405-بخش 4 (تشخیص نشتی)

             
دستورالعمل سرویس و تعمیرات پژو 405-بخش 4 (تشخیص نشتی)
نوشته شده توسط پیمان محمدپور   
پنجشنبه ، 3 فروردين 1391 ، 10:44

هنگامي كه كف خودرو و يا زمين محل پارك خودرو داراي رطوبت آشكاري باشد، ممكن است كه اين رطوبت ناشي از نشت يكي از مايعات داخل خودرو باشد كه بايد حتما مورد بررسي قرار گيرد. ممكن است تشخيص محل نشتي گاهي اوقات مشكل باشد، به خصوص اگر موتور خيلي كثيف باشد.
همچنین جريان روغن و يا مايع ناشي از نشتي كه به علت وجود جريان هوا در زير خودرو به طرف عقب خودرو حركت مي كند، ممكن است در تشخيص محل نشتي ما را به اشتباه اندازد.
توجه 1: اكثر روغنها و مايعات خودرو سمي مي باشند، بنابراين بايد مایع نشت شده از روي خودرو سريعاً شسته شود و دستمال آلوده به آن دور انداخته شود.
توجه 2: بوي مايع نشت شده ممكن است مدركي براي تشخيص محل نشتي باشد. بعضي از مايعات داراي رنگ مشخص مي باشند؛ اين موضوع كمك مي كند تا خودرو را به دقت از مايع نشت شده پاك کرد و توسط كاغذهاي تميزي که در مدت پارك شبانه زير خودرو گذاشته مي شوند به محل نشتي پي برد.
توجه داشته باشيد كه بعضي از نشتيها فقط هنگام روشن بودن خودرو اتفاق مي افتد.

انواع نشتی
نشتي روغن موتور از پيچ كارتر
نشتي روغن موتور از فيلتر روغن
نشتي روغن گيربكس از كاسه نمدهاي شفتها
نشتي ضد يخ که اغلب سبب تشكيل بلورهاي نمك مي شود (اصطلاحاً سفيدك مي زند )
نشتي ايجاد شده در چرخها از روغن ترمز 
نشتی روغن هيدروليك فرمان که ممكن است از لوله هاي اتصال به سيستم راك نشت كند

بكسل
هنگامي كه تمامي راهها بر روي راه اندازي خودرو به شكست مي انجامد
ممكن است لازم باشد تا خودرو را بكسل كنيم و يا ممكن است لازم باشد براي كمك به خودروي ديگري اين كار را انجام دهيم. طي مسافتهاي طولاني با اين روش بايد حتماً توسط سيستمهاي امداد خودرو و تجهيزات ويژه صورت گيرد، اما در مسافتهاي كوتاه مي توان توسط خودروهاي ديگر اين كار را انجام داد. در این صورت موارد زیر باید در نظر گرفته شود:
از يك طناب يا زنجير بكسل مناسب استفاده شود.
هنگام بكسل كردن سوييچ روشن باشد كه احتمال قفل شدن فرمان خودرو كاهش مي يابد.
طناب يا زنجير را به محل تعريف شده متصل كنيد ( در خودروهاي استاندارد ، درج عبارت ON TOW روي شيشه عقب امكان استفاده از بكسل تعريف شده است ).
قبل از بكسل كردن، ترمز دستي خوابيده شود و خودرو در حالت خلاص باشد.
به ياد داشته باشيد ، در هنگام نياز به گرفتن ترمز بايد فشاري بيشتر از حد معمول روي پدال ترمز اعمال كرد زيرا سيستم تقويت ترمز (بوستر) هنگام روشن بودن خودرو عمل مي كند.
همچنين به علت عدم عملكرد پمپ هيدروليك فرمان جهت فرمان پذيري نياز به اعمال نيروي بيشتري مي باشد.
راننده خودروي بكسل شده جهت جلوگيري از انحراف خودرو بايد مراقب باشد كه طناب يا زنجير همواره در حالت كشش باشد.
اطمينان حاصل شود كه هر دو راننده مسير را مي دانند.
با سرعت مطمئنه رانندگي كنند تا زمان براي كاهش سرعت وجود داشته باشد. در خودروهاي داراي گيربكس اتوماتيك اقدامات احتياطي خاص صورت گيرد.
در غير اينصورت بكسل مي تواند باعث خرابي سيستم گيربكس شود

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات