كد شناسايي تجهیزات نیروگاه KKS

             
كد شناسايي تجهیزات نیروگاه KKS
نوشته شده توسط ناصر اسدالله زاده   
يكشنبه ، 4 دی 1390 ، 11:13

KKS مخفف عبارت آلماني “Kraftwerk Kennzeicen System” به معناي سيستم شناسايي نيروگاه مي‌باشد.

KKS به منظور شناسايي اجزاء نيروگاه و سيستمهاي كمكي به كار مي‌رود. اين روش كد‌گذاري توسط بهره‌برداران نيروگاههاي آلمان و كارخانه‌هاي سازنده توسعه پيدا نمود و اينك براي تمامي نيروگاهها بكار گرفته مي‌شود.

در اين قسمت آن بخش از KKS تشريح شده است كه مربوط به توربينهاي گازي و سيستمهاي اضافي آن مي‌باشد. اجزاء سيستمهاي اضافي كد‌گذاري شده‌اند. كدهاي شناسايي، مربوط به طراحي سيستم نبوده و بلكه به منظور نشان دادن محل قرار‌گيري قطعه در يك سيستم مي‌باشد.

 

2-1 ساختار كد شناسايي

سيستم شناسايي KKS مشتمل بر حروف و اعداد مي‌باشد. مفاهيم حروف استفاده شده از سيستم KKS استخراج شده و اعداد توسط آنسالدو[1] تعريف شده‌اند. ساختار كد شناسايي با مثال زير نمايش داده مي‌شود. كد شناسايي سوئيچ‌هاي شير توقف اضطراري سوخت گازوييل واحد سوم نيروگاه كه در حالت بسته مي‌باشد عبارتست از :

3 MBN13AA001-S01

 

معاني :

3: (كليد كاركرد F0)

كد شناسايي يك واحد در يك نيروگاه چند واحدي.

اين بخش از كد شناسايي درصورتيكه نيروگاه يك واحدي باشد حذف مي‌گردد.

عدد فوق در P&ID ها ، ليست ها و شرح زير سيستمها نشان داده نمي‌شود.

عدد فوق از سيستم KKS استخراج نشده است.

 

MB : (كليدهاي كاركرد F2+F1)

تمامي قسمتهاي توربين گاز كد “MB” دارد.

 بجز بخشهايي كه به سيستمهاي سطوح بالاتر متعلق مي‌باشد.

 

N : (كليد كاركرد F3)

اين حرف ناحيه‌اي كه متعلق به توربين گاز مي‌باشد ، معين مي‌كند.

“N” براي سيستم سوخت مايع استفاده مي‌شود.

 

از حروف زير در سيستم KKS استفاده مي شود:

“A” كمپرسور و توربين

“B”  ياتاقانها

“K” كوپلينگها ، چرخ‌دنده گرداننده[2]، دنده‌ها

“M” محفظه احتراق

“N” سيستم سوخت مايع

“P”  سيستم سوخت گاز

“Q” سيستم جرقه زني

“R” سيستم اگزوز

 “W” سيستمهاي اضافي شامل تزريق بخار و آب

“V” سيستم روانكاري

“X” سيستم‌هاي حفاظتي و كنترلي غير الكتريكي

“Y” سيستم حفاظتي و كنترلي الكتريكي

 

 13‌ : (كليد كاركرد F11)

اين دو رقم بخشهاي يك سيستم را شناسايي مي‌كند.

عموماً اين عدد با جهت حركت فرايند افزايش مي‌يابد، براي مثال در سيستم سوخت مايع، به بخشهاي اطراف پمپ تزريق كد 12 و به اطراف شير توقف اضطراري كه بعد از پمپ تزريق واقع مي‌باشد كد 13 اختصاص داده شده است.

 

AA‌ : (كليد تجهيزات A2+A1)

اين تركيب از حروف، وظيفه يك بخش را نشان مي‌دهد.

در مثال ما ، كد “AA” بيانگر عمل قطع مي‌باشد. نه تنها نوع ابزار قطع (نوع خفه كن[3] ، نوع لغزش، نوع درپوش) توسط اين حروف مشخص نمي‌گردد، بلكه نوع عمل كننده آن نيز مشخص نمي‌گردد (توسط دست، الكتريكي، هيدروليكي، نيوماتيكي، شیر چک[4]). براي تجهيزات ابزار دقيق نيز كد فوق نوع ابزار دقيق را تعيين نمي‌كند. براي مثال از كد “CT” نمي‌توان تشخيص داد كه كد ابزار دقيق مربوطه ترموكوپل، مقاومت حرارتي يا سوئيچ حرارتي مي‌باشد.

تركيبات حرفي زير در سيستم KKS استفاده مي‌شود :

“AA” شيرهاي با تجهيزات عمل كننده

“AE” turning gear ، بلند كننده[5]

“AH” گرم كن‌ها[6]و سردكن‌ها[7]

“AM” مخلوط‌کننده‌ها

“AN” فن‌ها

“AP” پمپ‌ها

“AS” تجهيزات تنظيم كننده

“AT” فيلترها و صافی‌ها

“AV” مشعل‌ها

“AX” تجهيزات تست

“AZ” ساير واحدها

“BB” تانك‌ها، جمع‌کننده‌ها، مجراها

“BP” اريفيسها

“BQ” اندازه‌گير وزن

“BS” خفه كن صدا

“BY” تجهيزات كنترلي مكانيكي

“BZ” ساير واحد‌ها

“CF” ابزار دقيق اندازه گيري جریان مایع

 “CG” ابزار دقيق اندازه گيري جابجايي

“CL” ابزار دقيق اندازه گيري سطح

“CP” ابزار دقيق اندازه گيري فشار

“CQ” تجهيزات اندازه گيري كيفيت

“CS” تجهيزات اندازه گيري سرعت

“CT” تجهيزات اندازه گيري دما

“CY” ابزار دقيق اندازه‌گيري ارتعاش

“GC” نقطه مرجع ترموستات

“GF” جعبه اتصال[8]

“GQ” سوكت برق

“GS” کلید‌های فشاری

“GT” ترانسفورمرها

 

001 : (كليد تجهيزات An).

اين عدد سه رقمي بر اساس عملكرد ابزار كد‌گذاري شده ، دسته بندي مي‌شود. بازه اعداد انتخاب شده براي شيرها و ابزار دقيق عبارتند از :

001 تا 029 : شيرهاي در مسير اصلي سيال با عمل‌كننده‌هاي خودكار (الكتريكي، هيدروليكي، نيوماتيكي).

031 تا 049 : شيرهاي اطمينان، شيرهاي رهایی، شير كنترل‌هاي بدون تغذيه كمكي كه در مسير اصلي سيال قرار گرفته‌اند.

051 تا 099 : شیرهای چک كه در مسير اصلي سيال قرار گرفته‌اند.

101 تا 199 : شيرهاي قطع و انتقال که در مسير اصلي سيال قرار گرفته‌اند و بصورت دستي عمل مي‌كنند.

201 تا 249‌: شيرهاي تخليه

251 تا 299 : شيرهاي تخليه گاز

301 تا 338 : شيرهاي قطع بالا دست[9] ابزار دقيق اندازه گيري يك اتصاله.

341 تا 369 : شيرهاي قطع بالا دست ابزار دقيق اندازه گيري 2 اتصاله (اتصال مثبت)

371 تا 399 : شيرهاي قطع بالادست ابزار دقيق اندازه گيري 2 اتصال (اتصال منفي )

401 تا 499 : شيرهاي قطع بالادست با نقطه اندازه گيري انتخابي.

 

براي تجهيزات اندازه‌گيري :

001 تا 199 : تجهيزات اندازه گيري براي انتقال به راه دور.

401 تا 499 : تجهيزات اندازه گيري براي اندازه گيريهاي تست كارايي.

501 تا 599 : تجهيزات اندازه گيري براي نمايش محلي .

در مثال ما از تعاريف زير استفاده نشده است :

1- شيرهاي پيلوت، شيرهاي اصلي همان كد گذاري شيرهاي اصلي را به اضافه پسوند”A” ، “B” ،“C” و غيره دارند. در وضعيت فعلي ، كد فوق همان كليد تجهيزات A3 مي‌باشد.

مثال : شير توقف اضطراري MBN13AA001 كه بطور هيدروليكي عمل مي‌كند توسط يك شير برقي با كد MBN13AA001A تحريك مي‌شود.

2-در مورد ابزار دقيقي كه شامل چندين حس‌گر مي‌باشند هر يك از حس گرها با يك حرف از يكديگر تفكيك مي‌گردند.

براي مثال : حس‌گرهاي ترموكوپل سه‌تايي اندازه‌گيري دماي ياتاقانها عبارتند از : MBD11CT001A, MBCT001B,MBCT001C

در موارد 1 و 2 كليد ابزار[10] در بخشهاي بعدي ارائه نمي‌شود.

 

--S : (كليد ابزار B2+B1)

تركيب “---“ و يك يا دو حرف با يك عدد دو رقمي به منظور كد گذاري اجزاء يك واحد يا يك شير استفاده مي‌شود. براي مثال : كليد حدي يك شير، چنانچه ابزار دقيق به منظور انتقال مقادير، بطور الكتريكي به راه دور باشد،  قسمت اول اين بخش از كد “----“ خواهد بود. بطور مثال موقعيت شير.

كدهاي شناسايي که بكار گرفته مي‌شوند:

AN : فن ها

KA : شيرها

KE : بالا برها، قلابها

KP : پمپهای اصلي سيال

MB : ترمزها

A -: آشكار سازهاي شعله

B‌-: مبدلهاي كميتهاي غير الكتريكي به الكتريكي

M- : موتورهاي الكتريكي

P -: ابزار دقيق اندازه گيري

S -: سوئيچها

U -: مبدلهاي كميتهاي الكتريكي به غير الكتريكي

X -: ترمينالها

Y -: سلونوئيدها

 

01 : (كليد تجهيزات BN)

اين عدد دو رقمي به كليد تجهيزات B1+B2 مرتبط مي‌باشد. كليد تجهيزات (B1+B2+BN) براي مثال S01‌ براي تمام اجزا الزامي نيست‌.

 [1] Anslado (ITALY)

[2] Turning gear

[3] Damper type

[4] Check Valve

[5] Lifting gear

[6] Heater

[7] Cooler

[8] Junction box

[9] upstream

[10] component key

آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 6 دی 1390 ، 06:17
 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات