عمليات حرارتي قبل از نيتروژن دهي

             
عمليات حرارتي قبل از نيتروژن دهي
نوشته شده توسط شهرام عشائري   
شنبه ، 26 آذر 1390 ، 21:00

 

 قبل از نيتروژن دهي فولادهايي كه قابليت سخت شدن دارند، ‌سخت شده و دوباره باز پخت مي شوند. دماي  باز پخت بايد به اندازه كافي  بالا باشد،‌ طوري كه  دماي نيتروژن  ساختار  فولاد تغيير نكند. حداقل دماي باز  پخت معمولاً 30 درجه سانتي گراد بالاتر از حداكثر  دماي نيتروژن دهي مي باشد.

روش هاي مختلف نيتروژن دهي

نيتروژن دهي همانند كربن دهي به سه روش انجام مي گيرد،‌كه عبارتند از :

الف) نيتروژن دهي  جامد

ب) نيتروژن دهي مايع

ج) نيتروژن دهي گازي

نيتروژن دهي جامد نسبت به روش هاي  ديگر نيتروژن دهي يعني مايع و گازي  از اهميت كمتري برخوردار بوده و در عمل نيز كاربرد كمتري دارد.

 

 

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات