فولادهاي مناسب براي كربن دهي

             
فولادهاي مناسب براي كربن دهي
نوشته شده توسط شهرام عشائري   
چهارشنبه ، 9 آذر 1390 ، 15:24

    براي سخت كردن سطحي به روش كربن دهي،‌ فولادهاي ساده كربني كمتر از  2/0 درصد كربن مناسب مي باشند. اين مقدار كربن باعث مي شود  پولاد پس از سخت شدن،‌ حداكثر  استحكام به ضربه و بيشترين انعطاف پذيري را داشته باشد. اگر استحكام بيشتري نياز داشته باشد در ضد كربن اوليه تا حداكثر 3/0 درصد را نيز مي توان انتخاب كرد. ولي براي  چنين شرايطي بهتر است  از  فولادهاي داراي آلياژي سمانته اي استفاده شود. اين نوع  فولادها  داراي درصد كمي از عناصر كرم، نيكل،‌ منگنز و موليبدن هستند.

سيلسيم در فولاد باعث افزايش زمان كربن دهي  به فولاد مي شود. چون عنصري  گرافيت زا مي باشد، كه باعث سمنيت مي شود. بنابراين مقدار  سيلسيم از 35/0 انتخاب مي شود.

منگنز تا حدود 4/1 درصد به كربن  دهي كمك مي كند و باعث  پايداري سمنيت مي شود  و ضخامت لايه سخت شده را  افزايش مي دهد. ولي در ضمن سريع سرد كردن ترك برداشتن قطعه زيادتر مي شود.

فولادهاي ساده كربني  براي كربن دهي،‌تا 4/1 درصد منگنز، تا 3/0 درصد كربن و كمتر از 35/0 درصد سيلسيم دارند.

فولادهاي آلياژي  براي كربن دهي علاوه بر  كربن دهي  علاوه بر درصد عناصري كه ذكر شد داراي تا 5/4 درصد نيكل، 5/1 درصد كرم، و 3/0 درصد موليبدن دارند، كه اين عناصر باعث افزايش استحكام، بدون كاهش انعطاف پذيري و مقاومت به ضربه مي شوند.

كرم تا حدودي استحكام مغز قطعه را افزايش مي دهد در حالي كه  انعطاف پذيري آن  را به مقدار كمي كاهش مي دهد. كرم باعث  پايداري سمنيت شده و افزايش سختي و مقاومت به سايش لايه  سخت شده  را موجب مي شود. مقدار كرم در حال حاضر نبايد از  5/1 درصد  تجاوز كند. چون كرم  تمايل به درشت شدن  دانه را  زياد كرده  و مقاومت به ضربه كاهش  پيدا مي كند.

هر چند نيكل در فولاد كربن دهي  را تا حدودي به  تعويق مي اندازد و نسبت به فولادهاي  ساده كربني  لايه سخت  شده، از سختي كمي  برخوردارند،‌ ولي در عوض مقاومت  به سايش آن  بسيار خوب  است . از اثرات مهم نيكل اينكه باعث  جلوگيري از رشد دانه ها  در ضمن كربن دهي مي شود،‌ در نتيجه  نياز به عمليات حرارتي براي ريزكردن دانه بر روي فولادهاي  نيكل دار  حذف مي شود.

 

 

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات