9 نکته برای محبوب شدن

             
9 نکته برای محبوب شدن
نوشته شده توسط شهرام عشائري   
دوشنبه ، 16 آبان 1390 ، 13:50

جهت ارتباط موثر و محبوبیت در بین دیگران
1-یک پیشنهاد تکراری!! شنونده خوبی باشیم.شاید بگوئید که گوش کردن کاری ندارد,بله گوش کردن ساده است اما اگر شنونده فن گوش کردن را نتواند به درستی به کار ببندد , رابطه سالم و موثری پدید نمی آید.برای آنکه محبوب دیگران شویم باید حس گوش کردن را یاد بگیریم , تمرین کنیم و بسیار به کار ببندیم.هماهنگی های لازم بین اینکه ما ژست بگیریم  , توی چشم طرف مقابلمان زل بزنیم و مرتبا سرمان را تکان بدهیم اما حواسمان پیش معامله خانه مان یا هر چیز دیگری باشد , هر کسی را متوجه این موضوع که ما فن گوش کردن را بلد نیستیم می کند.فن گوش کردن مغایر با خمیازه کشیدن , به ساعت نگاه کردن و تند تند آدامس جویدن است.
2-صادق باشیم, بدون ابهام و با صراحت و صداقت صحبت کنیم.روابطی که این اصل را ندارند بی شک قطع خواهند شد.
3-همدلی کنیم نه همدردی!هیچ کس درد هیچ کسی را به طور واقعی نمی فهمد, پس ما نمی توانیم همدردی کنیم اما همدلی فرآیندی است که در طی آن خودمان را جای طرف مقابل می گذاریم و دنیا را از دریچه چشم او می نگریم.در همدلی قضاوت ممنوع است و ما حق نداریم درباره دیگران قضاوت کنیم مگر اینکه قاضی یا حقوقدان باشیم!؟
4-حرف خود را مزه مزه کنیم.خودمان را جای طرف مقابل بگذاریم و اگر گفته هایمان تلخ نبود به زبان بیاوریم
5-نصیحت نکنیم.هیچ یک از ما از نصیحت خوشمان نمی آید , بیهوده خود را خسته نکنیم و به جای نصیحت پیشنهاد بدهیم
6-سرزنش نکنیم.هیچ کس بی عیب نیست و هیچ گلی بی خار نمی باشد.پس دیگر جایی برای سرزنش باقی نمی ماند.سرزنش کردن بهداشت روانی دیگران را به خطر می اندازد.
7-افراد را همان گونه هستند بپذیریم.اگر قصد محبوبیت داریم بهتر است افراد را با تمام بدی ها و خوبی هایشان بپذیریم.پذیرش بی قید و شرط را فراموش نکنیم.
8-احترام دیگران را نگه داریم تا وقتی به دیگران احترام نگذاریم به ما احترام نمی گذارند  اصولا مردم جواب هدیه را با هدیه و جواب کتک را لگد!!!
9-به شیوه مناسب مخالفت کنیم به جای بلند کردن صدا , بحث و جدل مخرب و ...
از روش خلع سلاح استفاده کنیم.در این روش سعی می کنیم در حرف های طرف مقابل حقیقتی را بیابیم.حتی اگر با کل سخن مخالف هستیم.این روش تسکین دهنده و آرامبخش اعصاب است.

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات