بررسی وضعیت فضای مجازی و کاربران محیط دانشگاهی

             
بررسی وضعیت فضای مجازی و کاربران محیط دانشگاهی
نوشته شده توسط پیمان محمدپور   
شنبه ، 14 آبان 1390 ، 09:40
مدیر کل دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی وزارت علوم از تحلیل وضعیت فضای مجازی و کاربران محیط دانشگاهی خبر داد و گفت: دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی وزارت علوم این طرح را در دانشگاههای اجرا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آدمی با اشاره به سیاستها و ماموریتهای کمیته همبستگی و هویت ملی، گفت: این دفتر در راستای انجام فعالیتهای پژوهشی بنیادین و رصد فعالیتهای قومی و منطقه ای همچنین در جهت بهره برداری همه جانبه از ظرفیت مراکز پژوهشی در این راستا، با همکاری مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی اقدام به تحلیل و پژوهشی وضعیت فضای مجازی و کاربران محیط دانشگاهی می کند.

وی با اشاره به تجربه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در اجرای پژوهشهای بنیادین در فضای مجازی و سایبر، افزود: در این طرح که تمام دانشگاههای کشور در آن مشارکت می کنند فعالیتهای دانشجویان با رویکرد هویت ملی در فضای مجازی تحلیل و بررسی می شود.

آدمی با بیان این مطلب که در فاز نخست اجرای این طرح، دانشگاههای عضو کمیته هویت و همبستگی ملی، آمار و محتوای مورد نیاز جهت انجام تحلیل وضعیت فضای مجازی و کاربرای محیط دانشگاهی را به دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی ارائه می کنند، اضافه کرد: با اجرای این طرح، در تمام دانشگاههای کشور علاوه بر دستیابی به ارائه آمار معتبری درباره وضعیت فضای مجازی و کاربران آن در دانشگاهها می توان به برنامه ریزی جامعی در این زمینه دست پیدا کرد.

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات