قابليت و محدوديت هاي فرآيند جوشكاري با گاز

             
قابليت و محدوديت هاي فرآيند جوشكاري با گاز
نوشته شده توسط شهرام عشائري   
دوشنبه ، 2 آبان 1390 ، 21:47

   در اين فرآيند جوشكاري ، جوشكار بطور قابل ملاحظه اي بر روي درجه حرارت فلز در منطقه جوش كنترل و نظارت دارد. هنگامي كه ميزان حرارت از شعله با سرعت پيشرفت جوشكاري متناسب باشد ، اندازه و ويسكوزيته و كشش سطحي حوضچة جوش قابل كنترل مي باشد. بديهي است كه فشار شعله نيز مي تواند براي كنترل وضعيت و شكل دادن به گردة جوش نيز بكار گرفته شود. از طرف ديگر جوشكار كنترل مجزا از منبع حرارت بر روي ميزان رسوب دادن مفتول دارد ، همچنين حرارت شعله مي تواند ترجيحاً بر روي مفتول يا سطح لبة مورد جوش متمركز شود. اين قابليت باعث مي شود تا جوشكاري با گاز براي اتصالات ورق ها و لوله هاي نازك و ظريف و يا براي صاف كردن و تعمير جوش هاي خشن انجام شده و از فرآيندهاي قوس الكتريكي مناسب تر باشد.

  وسايل و تجهيزات اين فرآيند نسبتاً ارزان بوده و اغلب قابل حمل مي باشند و علاوه بر جوشكاري با تغييرات جزئي در مشعل ، اين روش را مي توان براي برشكاري ، پيش گرم كردن و عمليات لحيم كاري سخت ( Brazing ) نيز استفاده كرد.

  از محدوديت هاي اين فرآيند اقتصادي نبودن آن براي جوشكاري قطعات و ورق هاي سنگين مي باشد. به دليل شدت تمركز حرارتي كم و همچنين وسعت سطح منطقهٴ گرم شده ، پيچيدگي و وسعت منطقة متأثر از جوش زياد مي شود. با توجه به انتخاب صحيح خصوصيت و اتمسفر و درجه حرارت شعله ، زاوية مشعل و مفتول نسبت به كار ، حركت ها و توقف هاي خاص مشعل و مفتول در ضمن جوشكاري ،  كه كلاً با دست قابل كنترل مي باشد ، نياز به مهارت و تجربه زياد دارد. يكي ديگر از محدوديت هاي اين فرآيند به ويژه هنگاميكه از مفتول يا سيم جوش استفاده مي شود اشغال هر دو دست جوشكار است كه گاهي اوقات مشكلاتي را فراهم مي آورد.

كاربرد فرآيند جوشكاري با گاز بيشتر در صنايع و وسايل خانگي ، هواپيمايي ، كابينت سازي و بعضي تعميرات مي باشد.

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات