صفحه مشخصات کاربری جلیل حاج رسولیها
جلیل حاج رسولیها
1590
آفلاین
5 سال قبل
5 سال قبل
0

اطلاعات کاربر

جلیل حاج رسولیها
جلیل
حاج رسولیها
67/5/26
دانشجوي كارشناسي ارشد
مهندسی نساجی
تکنولوژی نساجی
صنعتی اصفهان
سراسري
85
دانشجويي
اصفهان
اصفهان
کامپوزیت های نساجی
بریدینگ و ماشین آلات آن
PLC

تماس ها

این کاربر اخیراً ارتباطی نداشته است.