دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه های ترکیه
تحصيل دربيش از17 دانشگاه گروه يك(ممتاز) تركيه (داراي سيستم آموزشی مطابق باكشورهاي پيشرفته)

در مقاطع كارشناسي.كارشناسي ارشد ودكتري
(در رشته هاي مهندسي –پزشكي-علوم پايه –حقوق- بازرگاني وهنر)
فارغ التحصيلان اين دانشگاهها تاسطح دكتري توسط وزارت علوم ارزشيابي ميشوند
سايت وزارت علوم تركيه:http://www.yok.gov.tr
سايت سازمان سنجش تركيه:http://www.osym.gov.tr

 

پذيرش دانشجو درمقطع كارشناسي
پذيرش دانشجو درمقطع كارشناسي از طريق آزمون YOSودر پايان فروردين ماه صورت مي پذيرد
منابع آزمون YOS:رياضي –هوش/حداقل امتياز لازم براي انتخاب رشته 40 از 75 ميباشد.با داشتن امتياز بالاتر مي توان رشته ودانشگاه بهتر ويا مورد نظرراانتخاب نمود.

شرايط پذيرش دانشجو درمقطع كارشناسي ارشد ودكتري:
ارائه مدركGMAT براي رشته مديريت و GRE براي بقيه رشته ها (انگليسي) وياLES(تركي) آزمون GRE ((generalدر ايران(توسط سازمان سنجش- به پيك سنجش مراجعه شود) ودرتركيه نيز در طول سال چند مرحله برگزار ميگردد
آزمون ALES درتركيه برگزار ميگردد
بعد از ارائه مدارك واخذ پذيرش. مصاحبه علمي از مباحث تخصصي بعمل مي آيد.دانشجودرصورت نداشتن مدرك TOEFL ويا TOMER
بايستي در زمان شروع كلاسها در دوره زبان انگليسي ويا تركي شركت نمايد

اسامي دانشگاههاي ممتاز:
1-دانشگاه Ege ازمير
2-دانشگاه آناتولي(اسكي شهير)
3-دانشگاه آنكارا
4--دانشگاه ارزروم
5-دانشگاه بغازيچي استانبول(انگليسي)
6-دانشگاه چوكوروا(آدانا)
7-دانشگاه دكوزايلول(ازمير)
8 -دانشگاه Gaziآنكارا
9-دانشگاه حاجت تپه انكارا(داراي رشته هاي انگليسي-تركي-فرانسه-آلماني)
10-دانشگاه فني استانبول
11-دانشگاه استانبول(داراي رشته هاي انگليسي-تركي-فرانسه-آلماني)
12-دانشگاه مارمارا( استانبول)
13-دانشگاه فني خاورميانه(آنكارا)(انگليسي)
14-دانشگاه ممارسينان(استانبول)
15-دانشگاه فني ييلديز(استانبول)
16-دانشگاه بيلكنت آنكارا(خصوصي)
17-دانشگاه فني كارادنيز(ترابوزان) و...

دانشگاههاي گروه 2(خوب)كه مورد تاييدوزارت علوم كشور تركيه باشند صرفآدرسطح كارشناسي ارزشيابي مي شوند(فارغ التحصيلان اين گروه ازدانشگاهها نيز با داشتن معدل 3از4 به همراه ارائه يك مقاله علمي ازرساله دوره كارشناسي ارشد يا پايان نامه دوره دكتري درنشريات معتبر بين المللي(غيرازايران وكشورمحل
تحصيل)درسطح كارشناسي ارشد ويادكتري ارزشيابي ميشوند)

هزينه غذا ماهيانه:200دلار
هزينه خوابگاه 75-150 دلار
شهريه دانشگاهها(متغيروبستگي به نوع دانشگاهها دارد): هر ترم مهندسي :700-850دلار- علوم پايه-اقتصاد-مديريت و...:450-700دلار شهريه رشته هاي علوم پزشكي(ساليانه):1200دلار آذري زبانها .طبق ضوابطي تقريبآ30 درصد شهريه راپرداخت مي كننددربيشتر دانشگاهها رشته هاي تحصيلي به زبان تركي ارائه مي گردنددربعضي ازدانشگاهها رشته هاي انگليسي وتركي ارائه مي گردد

رشته هايي كه به زبان انگليسي ارائه ميگردند بشرح ذيل مي باشند:
مهندسي شيمي-مهندسي كامپيوتر-اقتصاد-مديريت-فيزیک -رياضيات-ژنتيك وبيولوژي ملكولي-فلسفه-زبان وادبيات انگليسي-روانشناسي-جامعه شناسي-تاريخ-مديريت امور دريايي-مديريت گردشگري-روابط بين الملل-برق والكترونيك-مهندسي عمران-مهندسي انرژي هسته اي-پزشكي-دندانپزشكي-محيط زيست-داروسازي(دانشگاه خصوصي يدي تپه استانبول-شهريه سالانه 8000 دلار)-صنايع-مكانيك-مواد
ومتالورژي-الكترونيك ومخابرات-آمار-علوم سياسي ومديريت عمومي-طراحي محصولات صنعتي-معماري-شهرسازي-مهندسي غذا-مهندسي هواوفضا-مهندسي معدن-مهندسي زمين سناسي-مهندسي نفت وگاز-تجارت بين الملل-سيستمهاي مدیریت انفورماتيك-مترجمي انگليسي-و
تعدادي ازرشته ها به هردوزبان انگليسي وتركي ارائه مي گردند مانند:دامپزشكي –هواشناسي و...

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات