جزوه شرط پایداری و مفهوم همگرایی

             

جزوه شرط پایداری و مفهوم همگرایی

 

 

 

 

 

در شبیه سازي هاي دینامیک سیالات محاسباتی به طور مکرر با مفهوم همگرایی و معیار پایداري یا عدد کورانت روبرو می شویم. در این جزوه آموزشی سعی شده است که به صورت مختصر معیار پایداري روش عددي و همچنین مفهوم همگرایی تشریح گردد. تاکید بر درك بهتر این مفاهیم براي کاربرد عملی در کدنویسی و استفاده از نرم افزارهاي محاسباتی خواهد بود. در مورد معیار پایداري در ابتدا منشاء آن و نحوه تعریف آن بررسی شده و سپس نکاتی عملی براي بکارگیري آن در شبیه سازي مسائل واقعی ارائه شده است. بخش دوم این یادداشت نیز به مفهوم همگرایی پرداخته شده است و تلاش شده تا درك عمیق تري نسبت به همگرایی ارائه شود. در مجموع در تهیه این یادداشت تلاش بر این بوده تا زبان متن ساده و روان باشد و از ریاضیات طولانی پرهیز شود با این حال نظر به اهمیت برخی موارد و به خصوص اینکه اشراف به منشاء و سر چشمه می تواند در تصمیم گیري هاي هنگام شبیه سازي موثر باشد بیان برخی روابط ریاضی اجتناب ناپذیر بوده است. همچنین وجود این روابط یا شکل مثال ها نباید این شبهه را ایجاد کند که مخاطبان اصلی این یادداشت کد نویسان هستند. در واقع کاربران نرم افزارها نیز به همان اندازه کد نویسان نیاز به اطلاع نسبت به این موارد دارند زیرا به هر حال نرم افزار نیز در نهایت یک کد متن باز یا متن بسته است...

جزوه شرط پایداری و مفهوم همگرایی، مشتمل بر 22 صفحه، تایپ شده، به همراه روابط و فرمول های مهم، با فرمت pdf به ترتیب زیر گردآوری شده است:

بخش 1: شرط پایداری CFL و عدد کورانت

بخش 2: همگرایی

  • همگرایی فیزیکی
  • همگرایی حل عددي به جواب فیزیکی
  • همگرایی بر روي شبکه محاسباتی
  • همگرایی به عنوان معیار توقف حل

* توجه: لازم به ذکر است که علاوه بر فایل جزوه آموزشی بالا، 7 مقاله با عناوین زیر  (به زبان فارسی) نیز جهت دانلود قرار داده شده است:

مقاله 1: شبيه سازي جريان هاي لزج با استفاده از روش حجم محدود، شبكه بولتزمن

مقاله 2: شبيه سازي ديناميك حباب حاصل از انفجار زير آب با استفاده از روش گودونفي مرتبه سوم لاگرانژي

مقاله 3: تاثیر افزایش گام زمانی در الگوریتم هاي ضمنی براي روش گالرکین گسسته مرتبه بالا

مقاله 4: توسعه مدل عددي سه بعدي به منظور شبيه سازي جريان سيال و انتقال رسوب در حوضچه هاي ترسيب

مقاله 5: شبيه سازي جريان آشفته دو بعدي در اطراف پايه پل با شكل دلخواه توسط ويرايش تحليل گر گالركين حجم محدود آب كم عمق نرم افزار NASIR

مقاله 6: استفاده از روش عددي بدون شبکه المان طبیعی در حل معادلات حاکم بر سیال با سطح آزاد

مقاله 7: توسعه دو روش SPH تراکم ناپذیر به منظور شبیه سازي جریان هاي سطح آزاد حاوي رسوب

 

جهت دانلود جزوه شرط پایداری و مفهوم همگرایی، بر لینک زیر کلیک نمایید:

جزوه شرط پایداری و مفهوم همگرایی

جزوه شرط پایداری و مفهوم همگرایی

جزوه شرط پایداری و مفهوم همگرایی

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات